🔥 Preturi

Normative service auto. Lista preturi - Capital Service Auto

Conținutul

  normative service auto

  Pentru tipurile de activităţi A2 şi A3 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia; Clasa II — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului normative service auto al acestuia.

  Pentru tipurile de activităţi B1 şi B3 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme; Clasa II — operatorii economici care îndeplinesc condiţiile normative service auto autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme.

  normative service auto

  Pentru tipul de activitate B2 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: a respectă tehnologiile şi procedurile prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului; b utilizează aparatura şi dispozitivele prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului în procedurile de lucru ale acestuia; c utilizează componente şi echipamente de origine sau recomandate de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului; Clasa II — operatorii economici care respectă tehnologiile corespunzătoare, dar nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la clasa I, lit.

  Pentru tipul de activitate B4 normative service auto economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care dispun de un sistem de management al calităţii certificat. Clasa II — operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I. Pentru tipul de activitate B5 operatorii economici se clasifică astfel: Clasa I — operatorii economici care desfăşoară şi activităţi de comercializare în vederea reutilizării componentelor folosite reutilizabile obţinute prin dezmembrarea vehiculelor sau subansamblurilor acestora.

  normative service auto

  NOTA: 1. Dotarea minimală a atelierului, în funcţie de domeniul de autorizare solicitat, este indicată în reglementarea RNTR-9 ; 2.

  normative service auto

  Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o dată stabilită de comun acord cu solicitantul; 3. Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare, cu excepţia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizaţiei.